Kim Jong Kook Reveals His Ideal Type Between Song Ji Hyo And Hong Jin Young