Ktpfb

Bonna : Matir Pinjira Shunar Moyna Re.

Bonna : Matir Pinjira Shunar Moyna Re.

KTPFB  •  Duration: 3:41  •  Size: 3.37 MB

Bonna : Mayer Kandon.

Bonna : Mayer Kandon.

KTPFB  •  Duration: 4:56  •  Size: 4.52 MB

Kari Amir Uddin: Fatima - Kolchuma (Kichcha)

Kari Amir Uddin: Fatima - Kolchuma (Kichcha)

KTPFB  •  Duration: 47:57  •  Size: 43.9 MB

Fakir Kari Amir Uddin:  Premo Shell Bindilo Bukey.

Fakir Kari Amir Uddin: Premo Shell Bindilo Bukey.

KTPFB  •  Duration: 9:03  •  Size: 8.29 MB

Siraj Uddin:  Shamolo Shundoro.

Siraj Uddin: Shamolo Shundoro.

KTPFB  •  Duration: 6:47  •  Size: 6.21 MB

Baul Jitu Miah:  Koiya Tho Gelena.

Baul Jitu Miah: Koiya Tho Gelena.

KTPFB  •  Duration: 8:58  •  Size: 8.21 MB

Siraj Uddin:  Oi Deka Jai Kodomthola.

Siraj Uddin: Oi Deka Jai Kodomthola.

KTPFB  •  Duration: 7:29  •  Size: 6.85 MB

Bonna : Bromor Koiyo Giya.

Bonna : Bromor Koiyo Giya.

KTPFB  •  Duration: 4:53  •  Size: 4.47 MB

Bonna:  Kar Lagiya Ki Korilam.

Bonna: Kar Lagiya Ki Korilam.

KTPFB  •  Duration: 5:05  •  Size: 4.65 MB